Category: sexy game 1688

sexy game 1688 ภายหลังกติกาการจ่ายบัญชีกับเจ้าหนี้

การพนันกีฬาออนไลน์ของประเทศสเปนและก็ผู้ประกอบกิจการคาสิโน Coder ได้มองเห็นหุ้นของ sexy game 1688 น้อยลง 12% เป็น 1.08 ยูโรภายหลังจากทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่จะมองเห็น บริษัท ไปสู่การจ่ายบัญชี อันเป็นผลมาจากการจ่ายบัญชีทรัพย์สินของ Codere จะถูก

โอนไปยังองค์ประกอบหน่วยงานใหม่เพื่อมั่นใจว่ามีความผันแปรของ sexy game 1688 ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากผู้ถือหุ้นที่มีการเพิ่มเงินสด 225 ล้านยูโร เจ้าหนี้ของ บริษัท ได้ตกลงที่จะทำเป็นตราสารหนี้สินมากยิ่งกว่า 350 ล้านยูโรซึ่งสอดคล้องกับพันธบัตรที่มีอยู่เดิม

ในม.ค.เจ้าหนี้ตกลงที่จะอนุญาตให้กรุ๊ปการเดิมพันของ sexy game 1688 ออกมาจากการใช้หนี้ที่ถึงกำหนดจ่ายและชำระหนี้จากปี 2564 เป็น 2566 ซึ่งเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโครงสร้างการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างหนี้สิน ภายใต้ข้อตกลงของกติกาปัจจุบันที่ถึงกำหนดพวกนี้จะขยายอีกทีโดยอีก…